อุดรพิทยานุกูลทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง" ยอดรวม 303,995 บาท

06 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 542

          วันนี้ (6 ธ.ค. 62) ที่ศาลาวัดป่าหนองแซง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง" ขนาดพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ให้กับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพระอาจารย์เสน ปัญญาธโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์สุริยันต์ สุทันโต เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซงเป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฐพงศ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          ว่าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งใช้เวลาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เด็กนักเรียนต้องร่วมกิจกรรมกลางแจ้งในทุกฤดู จึงทำให้กิจกรรมหน้าเสาธงไม่ไม่ได้รับความสนใจ นักเรียนขาดสมาธิในการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง อีกทั้งยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน เช่น ในรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี รายวิชาอื่น ๆ กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน สถานที่จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน

          ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล กล่าวอีกว่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเดิมใช้อาคารอเนกประสงค์ทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่ก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งหมด ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นลานอเนกประสงค์ที่จะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง รวมไปถึงสาธารณะชนเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มีการสำรวจความคิดเห็นของครูและเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโดม แต่เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณ พระอาจารย์เสน ปัญญาธโร ทราบเรื่องจึงได้รับไว้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและจัดทอดผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว โดยมีคณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งได้ยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 303,995 บาท

          ทั้งนี้ ปัจจุบันการก่อสร้างโดมยังไม่แล้วเสร็จ อันเนื่องมาจากขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างโดมเพื่อน้องให้กับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยสามารถถวายเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี พระอาจารย์เสน ปัญญาธโร เลขบัญชีออมทรัพย์ 510-240-1827 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นายสุพจน์ เต่าแก้ว ผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์ 09-3414-7771


#อุดรพิทยานุกูลทอดผ้าป่าสามัคคี #ระดมทุนสร้าง โดมเพื่อน้อง #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี