กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรไทย หนุนเลี้ยงปศุสัตว์สร้างอาชีพ พร้อมจับมือ ธกส. ร่วมลงนาม mou ขับเคลื่อนโครงการเต็มศักยภาพ

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 632

        นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง กรมปศุสัตว์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่ากรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย พร้อมทั้งฟื้นฟูอาชีพและสนับสนุนทางการตลาดแก่เกษตรกร

        ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวได้มุ่งเน้น ให้คำแนะนำและการช่วยเหลือแก่เกษตรกร ในการจัดทำแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันในการจัดให้มีการทำประกันภัยด้านการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำกับ และติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว