จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

06 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 350

จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          เวลา 14.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณจัดงาน ผู้เข้าร่วมพิธีรับชมนิทรรศการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่

          เวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เวลา 15.15 น. เป็นต้นไป ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          การแต่งกาย ข้าราชการ : ชุดจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
#จังหวัดภูเก็ต #กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต