เรือนจำกลางพัทลุง จัดงานพบญาติ เปิดโอกาสให้ญาติได้เยี่ยมผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด 18-24 ธันวาคมศกนี้

06 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 611

          นายธรณ์ธันย์ บัวกิ่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทลุง เปิดเผยว่า เรือนจำกลางพัทลุง กำหนดจัดงาน พบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 18-20 และวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 รวม 4 วัน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำ ในลักษณะถึงตัว ไม่มีสิ่งกัดขวางการสนทนา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ต้องขัง ที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดี และเข้ากับสังคมได้ภายหลังพ้นโทษ

          สำหรับคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยม เป็นนักโทษเด็ดขาดจะได้รับการเยี่ยม 1 ครั้ง ตลอดงาน โดยมีเงื่อนไข คือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาการสอบโทษทางวินัย และไม่ถูกลงโทษทางวินัยลดชั้น เป็นชั้นเลว ส่วนญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ จะต้องเป็นญาติโดยสายเลือดที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ บุตรชายหญิง บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา และคู่สมรส โดยผู้ต้องขังชาย จะเปิดให้เข้าเยี่ยมวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00-11.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. ส่วนผู้ต้องขังหญิง เปิดให้เข้าเยี่ยมเฉพาะในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

          ทั้งนี้ ญาติที่มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังแจ้งความจำนงได้ที่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจำกลางพัทลุง ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7461-3021 และ 0-7461-0831 ในวันและเวลาราชการ#เรือนจำกลางพัทลุง #งานพบญาติ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมพงศ์ หนูขวัญ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.พัทลุง