รด.นครพนม มุกดาหาร ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

06 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 518

รด.นครพนม มุกดาหาร ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร 

            วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เป็นประธานนำกำลังนักศึกษาวิชาทหาร จากจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 4,700 นาย ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท. ประจำปี 2562 เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นาวาเอก ก้องเกียติ นาทวงศ์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง คณะหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในงาน 

            โดยวันที่ 8 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) หรือที่นิยมเรียกกันว่า รด. เป็นเยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อยู่ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เพื่อเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร นับเป็นพิธีที่มีเกียรติและมีความสำคัญยิ่ง ที่กองทัพบกได้กำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารและได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการยืนยันว่านักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่มั่นคงกับการดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการ ตำรวจ ยุวชนทหาร และราษฎรอาสาสมัคร ที่ได้ร่วมมือต่อต้านข้าศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพา #รด. #นครพนม #มุกดาหาร #ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน #สวนสนาม #วันนักศึกษาวิชาทหาร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทินกร เพชรดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม