กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน

08 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 320

        นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 

        ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดทิศทางการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยมาตรการ 3ป. 1ค. คือ ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและ ค. คือ เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกำหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว