nnt ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" nnt ปตท. -บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(24ม.ค.63) nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

สตูลและมาเลเซียร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

06 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 172

        วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันต่อต้านการทุจิต Bersama Memerangi Radish Anti-Corruption Together ณ บริเวณด่านชายแดนวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประเทศมาเลเซีย เพื่อประชาสัมพันธ์ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างจังหวัดสตูล ประเทศไทย และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยและนานาประเทศเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานและส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาภาพรวม จึงถือเป็นโอกาสดีที่ทั้ง 2 ประเทศมีการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีมิสเตอร์อัสมาน บิน มูฮัมหมัด ยูซุป ดาโต๊ะ ซี อะหมัด คูไซริ บิน ยะยา ผู้แทนรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย นายพล ศรัทโธ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสตูลร่วมในพิธีประมาณ 100 คน 

        ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้แทนรัฐเปอร์ลิส และผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์มือขวาทับมือซ้าย ซึ่งหมายถึงการต่อต้านการทุจริตพร้อมกัน ถือเป็นการประกาศความร่วมมือและการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้จังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส ปราศจากคอร์รัปชันไปด้วยกัน

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะทำงานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่เสี่ยงบริเวณพรมแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 5 รัฐ ได้แก่รัฐเปอร์ลิส เคดะห์ เปอร์รัค และกลันตัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทั้ง 2 ประเทศ 
#สตูลและมาเลเซีย #การทุจริตแห่งชาติประเทศมาเลเซีย #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เทพสันติ แดงฤทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล