พสกนิกรชาวลพบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

05 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 348

พสกนิกรชาวลพบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

            วันที่ (5 ธันวาคม 2562) เวลา 07.00 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม

            จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงาน ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย และนำทุกภาคส่วนถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


#ตักบาตร #วันพ่อแห่งชาติ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพ แจ้งพลาย

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี