จังหวัดลำพูนประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทเทศนา "ภูมิกถา" เรื่องดินและวันดินโลก และพิธีจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

05 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 281

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทเทศนา "ภูมิกถา" เรื่องดินและวันดินโลก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

            จังหวัดลำพูนประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทเทศนา "ภูมิกถา" เรื่องดินและวันดินโลก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

            เย็นวันนี้ ( 5 ธันวาคม 2562) ที่วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทเทศนา "ภูมิกถา" เรื่องดินและวันดินโลก และพิธีจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี นายสำเริง ไชยเสน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยวร่วมพิธี 

            โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจุดเทียนส่องธรรม  พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา บทเทศนา "ภูมิกถา" เรื่องดินและวันดินโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ คณะสงฆ์นำข้าราชการ และประชาชนที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562                         

            เครดิต : ภาพ/ข่าว โดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


#พิธีแสดงพระธรรมเทศนา #ภูมิกถา #เรื่องดินและวันดินโลก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน