nnt ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" nnt ปตท. -บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(24ม.ค.63) nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

รายงานพิเศษ : "เรือนพระประทับ" สุดแสนเรียบง่าย ครั้งเสด็จฯ ทรงงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งอดีต

05 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 928

"เรือนพระประทับ" สุดแสนเรียบง่าย ครั้งเสด็จฯ ทรงงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งอดีต

          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของชาวจังหวัดยะลา ที่มีสถานที่ซึ่งเป็นเรือนรับรองที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา สำหรับเรือนรองที่ประทับดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จประทับแรม 3 ครั้ง คือ

          ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2510 เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งประสบอุทกภัย และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ 2 ต้น

          ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2511 เนื่องในโอกาสเสด็จมารับช้างเผือก และทรงปลูกต้นปาล์มน้ำมัน 2 ต้น

          และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2515 ในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทรงสวมพระเกศพระประธานวัดเมืองยะลา และทรงรับโฉนดที่ดินที่พสกนิกรชาสจังหวัดนราธิวาส ทูลเกล้าถวายฯ เพื่อสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

          ปัจจุบันตัวเรือน และสภาพภายในของเรือนรับรองที่ประทับ ยังคงมีรูปแบบดั้งเดิม ทั้งโต๊ะเสวย เครื่องเสวย พระบรมฉายาลักษณ์ ห้องบรรทม พระแท่นบรรทมทั้ง 3 ห้อง ยังคงถูกดูแลรักษาไว้ในสภาพที่ดีเช่นอดีต

          ปัจจุบันเรือนรับรองที่ประทับเมืองยะลาหลังนี้ ยังคงถูกดำรงรักษาและบูรณะซ่อมแซมให้มีสภาพเหมือนเดิมทุกอย่าง เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เป็นผู้ที่ดูแลรักษาบำรุงสถานที่ดังกล่าวนี้ไว้ พร้อมทั้งเปิดให้บุคคลและประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชม พร้อมกับเรียนรู้การทรงงานของพระองค์เมื่อครั้งอดีต 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา