จังหวัดปัตตานี คัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

03 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 187

จังหวัดปัตตานี คัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

          วันนี้ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมศรีนคราฯ ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการคัดเลือกเป็นกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผลการคัดเลือกโดยมติ เอกฉันท์โดยมีผู้เสนอท่านเดียว คือ นายอูมา แมะ ได้รับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการกลางอีก 1 สมัย มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและผู้นำศาสนา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

          สำหรับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นคณะผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ซึ่งระบุให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย" ประกอบด้วย จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และจากกรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรี มีจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
#จังหวัดปัตตานี #คัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บดินทร์ เบญจสมัย

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี