พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2562

03 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 217

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

        ฯพณฯ นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งให้ประชาชนลาวมีความเจริญรุ่งเรืองและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นสืบไป 

        ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสายสัมพันธ์ในระดับต่างๆ ที่แน่นแฟ้นและดำเนินมาอย่างราบรื่น ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว