nnt ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" nnt ปตท. -บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(24ม.ค.63) nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเททองหล่อฉัตร พระเจดีย์ ชั้นที่ 1 ของวัดเกษรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี

02 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 535

        วันนี้ 1 ธันวาคม  2562 เวลา 17.03 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุกาภรณ์ เฝ้า รับเสด็จ

        ในการนี้ ทรงเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1 โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ซึ่งลักษณะของฉัตรเป็นแบบทรงกลม ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก 120 กิโลกรัม ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุน ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะนำไปประกอบเข้ากับยอดฉัตรทองคำ ที่ทรงเททองไปแล้วเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่ออัญเชิญไปประดับยังยอดพระเจดีย์โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญานสัมปันโน) อันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และบรรจุพระอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัวญานสัมปันโน อีกทั้งภายในพระเจดีย์ฯ จะเป็นที่เก็บรวบรวมพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมบรรยายของหลวงตาพระมหาบัวฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบนมัสการ และเยี่ยมชมได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

        โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับเป็นประธานโครงการฯ ด้วยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และทรงศรัทธาในพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานคณะผู้ออกแบบโครงการฯ นอกจากนี้ โปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและคณะศิษยานุศิษย์ ดำเนินการควบคุมและดูและการก่อสร้างโครงการในภาพรวม 

        ก่อนเสด็จกลับ ได้พระราชทานเงินเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ โดยทรงถวายแด่พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริพงษ์ อินทร์สีเมือง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว