สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานเลี้ยงฉลองเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการส่วนพระองค์

02 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 275

        วันนี้ 1 ธันวาคม  2562 เวลา 11.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานเลี้ยงฉลองเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการส่วนพระองค์ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายหลู่ย เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดขึ้น เนื่องในโอกาสที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติระดับชาติ โดยทรงเป็น 1 ใน 6 บุคคลสำคัญต่างประเทศ ที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์

        เครื่องอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตราภรณ์" เป็นเหรียญดวงตรา ที่ประกอบด้วย ภาพของนกพิราบสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ บินอยู่บนรูปโลก มือที่จับประสาน และดอกบัว สายสร้อย ประกอบด้วย ภาพของศิลปะถักเชือกแบบจีน ต้นเอเวอร์กรีน ดอกโบตั๋น แป้นหยก และกล้วยไม้ดิน สื่อถึงความเป็นสิริมงคล เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมิตรภาพและสามัคคีกลมเกลียว ระหว่างประชาชนชาวจีนกับประชาชนในประเทศต่างๆ อันเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืน เปรียบเหมือนการอธิษฐานพรอันประเสริฐ ขอให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

        ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์ทั้งกับผู้นำจีนทุกรุ่นทุกระดับและกับประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาร่วม 40 ปีที่ผ่านมา ทรงพบผู้นำสูงสุดของจีนถึง 4 ใน 5 รุ่น ตั้งแต่ยุคนายเติ้ง เสี่ยวผิง จนถึงประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในปัจจุบัน รวมทั้งสนพระราชหฤทัยในจีนทุกเรื่องอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2552 ทรงได้รับการเทิดทูนและยกย่องจากชาวจีนให้เป็น "มิตรที่ดีที่สุดในโลก" หลังจากที่ทรงได้รับการยกย่องและได้รับพระราชสมัญญาว่าเป็น "ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน" จากการที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรี ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครบทุกมณฑลของจีน ทรงเป็นประดุจสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-จีน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศกระชับแน่นและมีความพัฒนามากขึ้นเป็นทวีคูณ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริพงษ์ อินทร์สีเมือง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว