พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพของโรมาเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2562

02 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 128

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้ 

        ฯพณฯ นายเคลาส์ แวร์เนอร์ โยฮันนิส ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย กรุงบูคาเรสต์ ในโอกาสวันมหาสหภาพของโรมาเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโรมาเนีย ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า มิตรไมตรีที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและโรมาเนีย จะสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริพงษ์ อินทร์สีเมือง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว