พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

02 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 183

        ด้วยวันที่ 2 ธันวาคม 2562  ตรงกับวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

        ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี  ให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งให้ประชาชนชาวลาวมีความเจริญรุ่งเรืองและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นสืบไป

        ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสายสัมพันธ์ในระดับต่างๆ ที่แน่นแฟ้นและดำเนินมาอย่างราบรื่น ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย