รองผู้ว่าฯ นราธิวาส พร้อมด้วยประชาชนชาวนราธิวาส กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ

01 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 205

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยประชาชนชาวนราธิวาส กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาในมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ


            วันนี้ (1 ธ.ค. 62) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหัดนราธิวาส เปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้ (1 ธ.ค. 62) สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี ฐานะยากจนให้มีโอกาสรับการศึกษา พัฒนาให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทีดีอีกด้วย

            ด้านนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจรรม จำนวน 4,000 คน แบ่งเป็นการวิ่งฟันรัน 5 กิโลเมตร จำนวน 3,385 คน มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร จำนวน 470 คน และ VIP จำนวน 145 คน

            ทั้งนี้ มีค่าสมัครคนละ 150 บาท และเงินบริจาค รวมเป็นเงิน 650,900 บาท ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยจังหวัดนราธิวาส จะคัดเลือกเด็กยากจนในพื้นที่เข้ารับทุนการศึกษาต่อไป #รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส #กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส