nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพุทธโสธร จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

28 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 513

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพุทธโสธร จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตของเจ้าหน้าที่ ประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการ

            วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.30 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพุทธโสธร จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์ความรุนแรงในห้องฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตของเจ้าหน้าที่ ประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการ โดยมี แพทย์หญิง สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร แพทย์หญิงศรีวรรณา มานะทิวสน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะผู้บริหารและบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

            โดยสมมุติ เหตุการณ์ดังนี้ มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 5-6 ราย ตามมาทำร้ายคู่กรณีที่มารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉิน ก่อเหตุโวยวาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ lock ประตูจากด้านใน ทำให้เข้าห้องฉุกเฉินไม่ได้ กลุ่มดังกล่าวโกรธจึงทำลายข้าวของในบริเวณหน้า ER มีการแสดงขั้นตอนตามแผนและจบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เข้าระงับเหตุและจับกุมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนำไปดำเนินคดีตามกฎหมาย


#ซ้อมแผนรับสถานการณ์ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน #โรงพยาบาลพุทธโสธร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ เนตรโรจน์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา