จังหวัดตราด เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์”

27 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 918

จังหวัดตราด เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์”


        ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” (พ.ศ. 2563) และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” (พ.ศ. 2563)  โดยมีนายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดตราด นายธนวัฒน์ รัตนธรรม ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด  ตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

        จังหวัดตราดได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” (พ.ศ.2563) ในระหว่างวันที่ 19 -29 มีนาคม 2563  และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” (พ.ศ. 2563) ในระหว่างวันที่ 24 -30 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทางจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมกันดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องให้การจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์  และการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” (พ.ศ. 2563) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” จะมีตัวแทนเยาวชนจากภาคต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจำนวน 47 ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิตอีกอีก 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ หมากรุกไทยและอีสปอร์ต ส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” จะมีผู้สูงอายุจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจำนวน 14 ชนิดกีฬา


 #จังหวัดตราด #ช้างขาวเกมส์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด