โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 50” ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างยิ่งใหญ่

27 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 550

โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 50” ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างยิ่งใหญ่

            วันนี้ (27 พ.ย. 62) ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สานสัมพันธ์ 50 ปี ชุมแพศึกษา ก้าวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่อารยสากล “นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 50” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา พร้อมผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และนักกีฬาโรงเรียนชุมแพศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

            นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวว่า จากแนวความคิดการจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้คือ เล่นกีฬา เพื่อสานสัพันธ์ 50 ปี ชุมแพศึกษา ก้าวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่อารยธรรมสากล และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อมิตรภาพ กีฬาเพื่อความสนุกสนาน สามัคคีในหมู่คณะ นับว่าเป็นแนวทางที่ดีเป็นการเสริมสร้างค่านิยม และสุขนิสัยที่ดี รักการออกกำลังกาย และการเล่นก็ฬาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป#โรงเรียนชุมแพศึกษา #อำเภอชุมแพ #จังหวัดขอนแก่น #นนทรีเกมส์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คำกลอน บินศรี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ชุมแพ