การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

26 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 540

การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

          วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การบริหารกิจการของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การดำเนินงานของคณะการ สอดคล้องกับแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

          นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีวาระสำคัญเพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่อง สรุปผลการจัดส่งนักกีฬาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "รมย์บุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 ถึง 31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ , กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดตาก , การรับมอบงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ , การขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ประจำปี 2563 , การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ , โครงการเสนอ รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 , การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 "เพชรบูรณ์ไทยภูเขาเกมส์" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.เปตอง 2.วอลเลย์บอล 3.ฟุตบอล 4.เซปักตะกร้อ 5.ชักกะเย่อ 6.ฟุตบอล 7.กรีฑา และ 8.กีฬาพื้นบ้าน

          นอกจากนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค. โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้คัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น และผู้เกี่ยวข้อง เสนอและพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น , นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น , ชนิดกีฬาดีเด่น , ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น , ฝ่ายกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ดีเด่น และบุคคลทางการกีฬาดีเด่น โดยที่ประชุมมรมติเห็นชอบ ตามเสนอ และเรื่องการรับเป็นเจ้าภาพกีฬากรมพลศึกษา

          ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหนังสือขอรับเป็นเจ้าภาพ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ คือ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 22 และอีกรายการ คือ การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเขต 1-9
#การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบูรณ์