nnt ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" nnt ปตท. -บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(24ม.ค.63) nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

สุพรรณบุรี เปิดแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สายสัมพันธ์ประชาชน

26 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 538

สุพรรณบุรี เปิดแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สายสัมพันธ์ประชาชน            

            ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สายสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 12 โดยมี นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง  รอง นายก อบจ.สุพรรณบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 อำเภอกว่า 1 หมื่น คนเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีของผู้นำชุมชนในตำบล หมู่บ้านกับ อบจ.สุพรรณบุรี และประชาชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของกีฬา และเพื่อให้การเล่นกีฬาและการการออกกำลังกายเป็นสื่อสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในตำบลหมู่บ้าน            

            โดยมีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ กีฬาฟุตบอล จำนวน 10 อำเภอ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน

มี 4  ชนิด ได้แก่ กีฬาชักคะเย่อผสม 14 คน วิ่งกระสอบ วิ่งผลัด 4 X 50 เมตร และวิ่ง 50 เมตร โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี อาทิ สนามกีฬาครูสันติฟิลล์ คลอง 15 สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ผู้นำท้องถิ่น สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.สุพรรณบุรี

#แข่งขันกีฬาอบจสุพรรณบุรี #รวมใจกำนันผู้ใหญ่บ้านสายสัมพันธ์ประชาชน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี