สุพรรณบุรี เปิดแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สายสัมพันธ์ประชาชน

26 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 627

สุพรรณบุรี เปิดแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สายสัมพันธ์ประชาชน            

            ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สายสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 12 โดยมี นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง  รอง นายก อบจ.สุพรรณบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 อำเภอกว่า 1 หมื่น คนเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีของผู้นำชุมชนในตำบล หมู่บ้านกับ อบจ.สุพรรณบุรี และประชาชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของกีฬา และเพื่อให้การเล่นกีฬาและการการออกกำลังกายเป็นสื่อสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในตำบลหมู่บ้าน            

            โดยมีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ กีฬาฟุตบอล จำนวน 10 อำเภอ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน

มี 4  ชนิด ได้แก่ กีฬาชักคะเย่อผสม 14 คน วิ่งกระสอบ วิ่งผลัด 4 X 50 เมตร และวิ่ง 50 เมตร โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี อาทิ สนามกีฬาครูสันติฟิลล์ คลอง 15 สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ผู้นำท้องถิ่น สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.สุพรรณบุรี

#แข่งขันกีฬาอบจสุพรรณบุรี #รวมใจกำนันผู้ใหญ่บ้านสายสัมพันธ์ประชาชน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี