จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม "ไทนาเชือกรวมใจ อะไรๆ ก็ปู"

21 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 552

"ไทนาเชือกรวมใจ อะไรๆ ก็ปู" ชาวอำเภอนาเชือก รวมพลังความรัก ความสามัคคี สมทบทุนในการจัดซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เพื่อปลูกบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ สร้างนาเชือกให้สวยด้วยชมพูพันธุ์ทิพย์ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 99 ต้น โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

            วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อำภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประวัติ ทองสมบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอนาเชือกกว่า 700 คน ร่วมโครงการเรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม "ไทนาเชือกรวมใจ อะไรๆ ก็ปู" พร้อมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ความเป็นนาเชือก "รวมใจไทนา เชือกเป็นหนึ่ง"

            นางวิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนาเชือก ในนามผู้แทนประชาชน และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการเรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม "ไทนาเชือกรวมใจ อะไรๆ ก็ปู" กิจกรรมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้ด้วยอำเภอนาเชือก ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์กรสตรีอำเภอนาเชือก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เน้นกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม เกิดการทำงานแบบประชารัฐมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน "เป้าหมายร่วม"   เป็นหนึ่งเดียว และนำจุดแข็ง ศักยภาพของอำเภอนาเชือก คือ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ปูทูลกระหม่อม และวิถีชุมชนมาพัฒนาต่อยอด สร้างภาพลักษณ์ความเป็นคนนาเชือก ส่งเสริมรายได้ ด้วยการจัดทำโครงการเรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม "ไทนาเชือกรวมใจ อะไรๆ ก็ปู" เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว "เที่ยวบ้านฉัน 1 วัน ที่นาเชือก" ถนนสวยด้วยชมพูพันธุ์ทิพย์ ส่งเสริมการแสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "ตลาดนัด นาเชือก และตลาดประชารัฐ" โดยมีเป้าหมายสร้างและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์นาเชือก โดยสร้างไทนาเชือกเป็นหนึ่ง ด้วย Brand ปูทูลกระหม่อม เช่น จัดทำหมวก เสื้อ ผ้าพันคอ และกระเป้าสะพาย ประชาสัมพันธ์แบรนด์ (Brand) ปูทูลกระหม่อมสร้างกองทุนเพื่อปูทูลกระหม่อม จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนสร้างและปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ถนนสวยด้วยชมพูพันธุ์ทิพย์ ทุ่งกันหันผ้าขาวม้าที่นาเชือก สะพานไม้ฮักแพงนาเชือก ล่องเรือชมเกาะไหว้พระ สักการะพระเจ้าใหญ่แห่งวัดหนองเลา ทะเลตุง สร้างบุญใหญ่ที่วัดนาเชือก และตลาดแบกะดิน (Baekadin) ถิ่นนาเชือกโดยพี่น้องชาวอำเภอนาเชือกได้รวมพลังความรัก ความสามัคคี สมทบทุนในการจัดซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เพื่อปลูกบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ สร้างนาเชือกให้สวยด้วยชมพูพันธุ์ทิพย์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 99 ต้น โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะเปิดปฐมฤกษ์ พัฒนาเมืองนาเชือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เกิดความยั่งยืน และเชื่อมต่อการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญอื่นๆ ในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก ในอนาคตต่อไป


            ภาณุวัชร - ข่าว / อนิรุทธ - ภาพ#จังหวัดมหาสารคาม #โครงการเรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม #ไทนาเชือกรวมใจ อะไรๆ ก็ปู #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภาณุวัชร คนเชี่ยว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม