สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ PRINCESS’S CUP THAILAND 2019

21 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 589

        วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.49 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังสนามขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ PRINCESS’S CUP THAILAND 2019 โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้ารับเสด็จ

        การแข่งขันขี่ม้ารายการ PRINCESS’S CUP THAILAND จัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด Keep Working, Riding Happy with 2 Hearts, Feeling for Feeling สื่อให้เห็นถึงความผูกพันและความเชื่อมโยงของสองหัวใจระหว่างผู้ขี่ม้าและม้าที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันกีฬาขี่ม้าของไทยสู่ระดับสากลและให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แข่งขัน ให้แก่นักกีฬาขี่ม้าของไทย เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับสูงต่อไป โดยมีสโมสรขี่ม้าจากประเทศต่างๆ กว่า 30 สโมสร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 5 ประเภท ได้แก่ Dressage ศิลปะบังคับม้า , Show Jumping การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง , Eventing การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศ , Best Farrier สุดยอดช่างเกือก , และ Best Groom สุดยอดผู้ดูแลม้า

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางรายการพิเศษ ประเภทเยาวชนนานาชาติ ซึ่งการแข่งขันในปีนี้เป็นปีแรกที่รับรองผลการแข่งขันโดยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและบรรจุในรายการประจำปีของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ เพื่อยกระดับความเป็นสากล

        ภายในงานฯ มีการจัดนิทรรศการ PRINCESS’S CUP THAILAND 2019 ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 โซน อาทิ โซนเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์กับการทรงม้า โซนพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และโซนโครงการพระดำริเกี่ยวกับม้า เช่น โครงการบ้านพักม้าชรา ในพระอุปถัมภ์ฯ โครงการจิตอาสาต่อม้าชรา และการถ่ายทอดความรู้ช่างตีเกือกม้า เป็นต้น

        นอกจากนี้ ยังมีการประกวดสุนัข  การประกวดถ่ายภาพ  กิจกรรมการขี่ม้าลาดตระเวน และตลาด Life Style นำร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาออกร้านจำหน่ายภายในงาน ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันขี่ม้าและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึง 21 นาฬิกา โดยไม่เสียค่าเข้าชม


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว