คพ. ตรวจวัดระดับเสียงงานกาชาดปีนี้พบมีร้านค้าใช้เครื่องขยายเสียงดังเกินเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 40 พร้อม ขอความร่วมมือลดระดับเสียงลงไม่ให้กระทบชุมชนและโรงพยาบาล

19 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 292

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจวัดระดับเสียงงานกาชาดปีนี้พบมีร้านค้าใช้เครื่องขยายเสียงดังเกินเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 40 พร้อม ขอความร่วมมือลดระดับเสียงลงไม่ให้กระทบชุมชนและโรงพยาบาล

                นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2562 ได้นำคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ ในแผนกควบคุมเสียงฯ และผู้แทนจำหน่ายเครื่องวัดเสียงมอบป้าย “ร้านค้าร่วมใจ งดใช้เครื่องขยายเสียง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ผลการตรวจวัดเสียงงานกาชาดปีนี้ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน ร้านค้าที่ใช้เครื่องขยายเสียงกว่าร้อยละ 40 มีเสียงดังเกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีระดับเสียงอยู่ในช่วง 42.0-102.4 เดซิเบลเอ เกณฑ์ที่กำหนดต้องไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ ซึ่งปีนี้กำหนดให้ทุกร้านต้องแจ้งข้อมูลการใช้เครื่องขยายเสียง หรือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “ร้านค้าร่วมใจ งดใช้เครื่องขยายเสียง” ต่อกองอำนวยการจัดงานกาชาด และกำหนดการใช้เครื่องขยายเสียงโดยใช้ลำโพงน้อยที่สุด หรือเท่าที่จำเป็น และตั้งอยู่ภายในพื้นที่ร้านเท่านั้น ทั้งนี้ ยังขอความร่วมมือใช้เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 1 ร้าน ต่อ 1 ชุด ควบคุมความดังเสียงไม่ให้เกิน 80 เดซิเบลเอ และห้ามหันลำโพงไปทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากร้านค้าใดใช้เครื่องขยายเสียงและมีระดับเสียงเกินเกณฑ์กำหนด 80 เดซิเบลเอ ติดต่อกัน 3 ครั้ง จะมีหนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน หรือร้านค้ามาพบที่กองอำนวยการจัดงานกาชาด เพื่อแจ้งผลการตรวจวัดและให้แก้ไขต่อไป

                อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวย้ำว่า งานกาชาดปีนี้มีร้านค้าทั้งหมด 259 ร้าน พบมีร้านแจ้งเข้าร่วมโครงการ 30 ร้าน หรือร้อยละ 11 แผนกควบคุมเสียงฯจึงมอบป้าย “ร้านค้าร่วมใจ งดใช้เครื่องขยายเสียง” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและเป็นเกียรติบัตรให้กับร้านค้าที่ร่วมทำความดี และให้ความสำคัญกับผู้เข้าร่วมงานในบรรยากาศสบายๆในสวนลุมพินี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงแรมที่พักต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน / สวท. กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย