กรมวิชาการเกษตร เช็คสต๊อก 3 สาร ล่าสุดมี 3 หมื่นตัน ชี้ทำลายสารเคมีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

20 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 713

        นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายจำนวน 3 ชนิดคือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ทำการสำรวจปริมาณวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดจากร้านค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ทั่วประเทศพบว่าปัจจุบัน มีจำนวนคงเหลือประมาณ 38,855 ตัน คาดว่าภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จะมีวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายส่งมอบให้กรมวิชาการเกษตรนำไปทำลายตามหลักวิชาการที่ถูกต้องในจำนวนที่ลดลงกว่านี้ เนื่องจากในช่วงระหว่างนี้ร้านค้ายังสามารถจำหน่ายสารทั้ง 3 ชนิดให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมตามมาตรการจำกัดการใช้ได้จนกว่าจะถึงวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว