พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

19 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 532

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

        สุลต่าน กอบูส บิน ซะอีด อัล ซะอีด แห่งโอมาน กรุงมัสกัต ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาท มีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของรัฐสุลต่านโอมาน หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้าน ที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริพงษ์ อินทร์สีเมือง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว