จังหวัดตรัง กำหนดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

19 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 857

จังหวัดตรัง กำหนดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


        นายศตพงษ์  สุนทรารักษ์  ท้องถิ่นจังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง  กำหนดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 ระดับจังหวัด  ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ  หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

        ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดตรัง จึงได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  เพื่อพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่มารับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับไปใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2562 ณ  สนามยิงปืนสิรินธร สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างเวลา 09.00 o.- 16.00 น.


#จังหวัดตรัง#พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง