รองนายกรัฐมนตรี ห่วงใยภัยแล้ง สั่งเร่งสร้างแก้มลิง พร้อมติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เน้นประสิทธิภาพ และต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

18 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 236

          พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

          พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย ยกเว้นภาคใต้จึงต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครม. และการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562/63 อย่างใกล้ชิด โดยที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการนำร่องพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำ เป็นพื้นที่นำร่องเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทุ่งบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี , ลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด และทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งบริเวณพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคในเขต 22 จังหวัด และนอกเขต 31 จังหวัด รวมถึงพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อการเพาะปลูก จำนวน 8 จังหวัด สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกและต้องเฝ้าระวัง โดยมีมาตรการรองรับสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัย และน้ำล้นตลิ่งภาคใต้ จำนวน 7 จังหวัด 37 อำเภอ

          พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยังได้รับทราบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง โดยสถานการณ์ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มต่ำกว่าปกติอันเนื่องมาจากภาวะเอลนีโญ และการจัดการน้ำของเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยกำชับให้คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน และสั่งการกระทรวงต่าง ๆ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติงานจริงจัง ตามแผนงานที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยเฉพาะการสร้างแก้มลิงให้ครอบคลุมพื้นที่โดยเร็ว และต้องมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนโดยเด็ดขาด#รองนายกรัฐมนตรี #ห่วงใยภัยแล้ง #ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประสิทธิ์ สุนทรกิจปรีชา

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักข่าว