ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 223

            ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์


            วันนี้(15พ.ย.62) ณ ห้องประชุมท้องถิ่นชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายศิริศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมและจะจัดงานขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


            ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาล โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้รับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในนั้นคือโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉาย กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี