จังหวัดสกลนคร ประชุม LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 224

        การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน “จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหน่วยงานในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยได้มีโครงการช่วยลกภาวะเรือนกระจก เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ การปลูกและดูแลต้นไม้ รวมทั้งกิจกรรมการประหยัดไฟฟ้าในสำนักงาน ฯลฯ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีฯโดยมีบุคคลากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 100 คน และมีนิทรรศการการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ ของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา และการผลิตผ้าครามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของเครือข่าย ทสม.จังหวัดสกลนคร


#กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กษิเดช ชมภูสิงห์

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.สกลนคร