nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

มณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี จัดพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 179

            วันที่ (15 พฤศจิกายน 2562) พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562 โดยได้ทำการมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท แก่นายทหารใหม่และผู้ฝึกรวมกว่า 165 นาย ซึ่งเป็นการให้ขวัญและกำลังใจต่อนายทหารที่จะเข้ารับการฝึก เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 13 มกราคม 2563   

            ทั้งนี้ นายทหารที่ได้รับการฝึกสอน จะได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้ มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักวินัยในตนเอง เกิดความเชื่อมั่น และรู้จักให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาของตน ตลอดจนเป็นการฝึกให้ทหารใหม่รู้จักตอบแทนคุณของแผ่นดิน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป


#พิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่  #มณฑลทหารบกที่16ราชบุรี  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรรณวิภา  ราษฎรนิยม

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ราชบุรี