ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ห่วงใยลูกหลาน มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ปกครองปลูกฝังเด็กส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ลูกหลาน

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 51

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ห่วงใยลูกหลาน มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ปกครองปลูกฝังเด็กส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ลูกหลาน 

            วันนี้ (15 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบหมวกนิรภัยให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ พร้อมด้วยภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายร่วมมอบหมวกนิรภัยให้นักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 122 คน และระดับปฐมศึกษา จำนวน 112 คน รวม 234 คน 

            นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2559 พบว่า มีผู้เสียชีวิต จำนวน 44,356 ราย เฉลี่ยเท่ากับมีผู้เสียชีวิตจำนวน 62 ราย ต่อ 1 วัน พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ จังหวัดเพชรบุรีมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ร้อยละ 31 วัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ของจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จังหวัดเพชรบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาของการไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมปลูกฝังผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดเพชรบุรี ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้มากที่สุด นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังเน้นย้ำให้สถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมมือกันติดตามและควบคุมการใส่หมวกนิรภัยของเด็กทุกวันก่อนขึ้นรถมอเตอร์ไซต์มาโรงเรียนและกลับบ้าน ให้เห็นคุณค่าของการได้รับหมวกนิรภัยมาจากผู้บริจาคด้วย

            เครดิต : นภสวรรณ มีลิ  สวท.เพชรบุรี


#มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน #โรงเรียนเทศบาล4วัดไชยสุรินทร์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสวรรณ มีลิ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบุรี