มช. จับมือสภาเกษตรกร MOU สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรด้านข้าว แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 191

มช. จับมือสภาเกษตรกร MOU สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรด้านข้าว แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร


        ที่ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายสุทิน ชฎาคำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรด้านข้าว โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการสภาเกษตรแห่งชาติร่วมเป็นสักขีพยาน

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการคิดค้นพัฒนาข้าวด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพคือ การนำเทคโนโลยีกระตุ้นการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีผลผลิตสูง จำนวน 3 พันธุ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรด้านข้าว ซึ่งมีกรอบความร่วมมือโดยใช้สายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากการชักนำในเกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 FRK-1 เป็นข้าวหอมเพื่อการบริโภค ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย MSY-4 ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้งและการแปรรูปเป็นเส้นขนมจีน ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย OSSY-23 ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ไปทดลองปลูกที่จังหวัดอุตรดิตถ์และราชบุรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการช่วยแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่

        การลงนามความร่วมมือถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อแก้ปัญหาการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว และเป็นการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชาวนาในแต่ละพื้นที่


#สภาเกษตรกร #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่