จิตอาสา จ.หนองคาย ทำความสะอาดรอบเรือนจำ

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 117

จิตอาสาจังหวัดหนองคาย  ทำความสะอาดรอบเรือนจำ

            จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดหนองคาย ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ เรือนจำจังหวัดหนองคาย เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

            วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่หน้าเรือนจำจังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเรือนจำจังหวัดหนองคาย ตาม “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเรือนจำจังหวัดหนองคาย เป็นกิจกรรมหนึ่งใน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการ พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม รวมทั้งเมื่อพ้นโทษ จะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์รองเรือนจำจังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน#จิตอาสา #จังหวัดหนองคาย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย