จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอชานุมาน

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 268

        นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.09 น.เป็นต้นไป ณ วัดสายนาดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน  จะนำหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน ออกให้บริการในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อไปบริการในด้านต่างๆ ให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง และได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาพิจารณาให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยกำหนดดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง

        ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันชาติ พิธีเปิดหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

        นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ ยังมอบเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส อีกด้วย 


#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิเดช นนทพรหม

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.อำนาจเจริญ