nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอชานุมาน

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 210

        นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.09 น.เป็นต้นไป ณ วัดสายนาดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน  จะนำหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน ออกให้บริการในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อไปบริการในด้านต่างๆ ให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง และได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาพิจารณาให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยกำหนดดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง

        ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันชาติ พิธีเปิดหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

        นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ ยังมอบเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส อีกด้วย 


#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิเดช นนทพรหม

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.อำนาจเจริญ