สปอร์ตเดย์ กีฬาสี โรงเรียนศรียานุสรณ์

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 227

        โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “กันเกราเกมส์” ส่งเสริมความสามัคคี ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา

        วันนี้ (15 พ.ย.62) ที่สนามโรงเรียนศรียานุสรณ์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศรียานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อ “กันเกราเกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักเสียสละ มีความอดทน กล้าแสดงออก ทั้งในด้านการเป็นผู้นำ และเป็นสมาชิกที่ดีของคณะสี เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สำหรับปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จัดเป็นวันสปอร์ตเดย์ 

        สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีทั้งสิ้น 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1.ฟุตบอล 7คน 2.บาสเกตบอล 3.วอลเลย์บอล 4.แชร์บอล(เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 5.เทเบิลเทนนิส 6.แบดมินตัน 7.Pom Pom เชียร์ 8.แอโรบิกด๊านซ์ 9.ลีลาศ ( เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 10 กรีฑาและกีฬาไทย นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานของนักเรียน
#กีฬาสีโรงเรียนศรียานุสรณ์ #จังหวัดจันทบุรี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรัล บรรยงคเสนา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี