ผู้ว่าฯ สกลนคร รณรงค์ประหยัดพลังงาน ลดปริมาณขยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 915

จังหวัดสกลนคร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงาน ลดปริมาณขยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว


            วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ มาเจสติค อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เรื่องแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาโลกร้อนของจังหวัดสกลนคร พร้อมได้กล่าวขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลตั้งแต่ภาคครัวเรือน ลดปริมาณขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก  พร้อมรณรงค์การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

            สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดการเสวนา เรื่อง วิกฤตโลกร้อน สถานการณ์ของปัญหา และการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก การแนะนำภาพรวมกลไก LESS กิจกรรมลดโลกร้อนที่ทุกคนมีส่วนร่วมทำได้ และกิจกรรมลดโลกร้อน มีวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร เช่น กิจกรรมด้านการจัดการขยะ ของเสีย น้ำเสีย กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน และพลังงานทดแทน รวมทั้งกิจกรรมด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน และสร้างความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน#ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร #ประหยัดพลังงาน #ลดปริมาณขยะ #เพิ่มพื้นที่สีเขียว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร