ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานปล่อยเรือตรวจการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลขอความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 273

            วันนี้ (15 พ.ย.62) เวลา 06.00 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานปล่อยเรือตรวจการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ณ ท่าเรือวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมี นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ,พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด

            หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม,ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ   ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง ซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานภาคประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

            ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวว่า วันนี้มีการบูรณาการหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่น่านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสภาพการจ้าง,สภาพการทำงาน          การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง มิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้านการประมงนับว่าเป็นเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามด้วย

            ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีเรือประมง จำนวน 400 ลำ ลูกจ้าง 3,896 คน แยกเป็นแรงงานไทย 926 คน แรงงานต่างด้าว 2,970 คน ทั้งนี้จากการตรวจยังไม่พบมีการทำผิดแต่อย่างใด ซึ่งเรือแต่ละลำพร้อมมีเอกสารให้ตรวจสอบอย่างสะดวกเห็นได้ว่าเรือทุกลำปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย


#ปล่อยเรือตรวจการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล #ท่าเรือวัดช่องลม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งนภา สงวนสมบัติ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม