nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนบนพื้นที่สูง ดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากในระยะนี้ อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 92

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนบนพื้นที่สูง ดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากในระยะนี้ อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส


        นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง ซึ่งเป็นผลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีลมแรง สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 

สำหรับเกษตรกร ขอให้เตรียมการป้องกันผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ลดลงในระยะนี้ 

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการไปยังหหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เน้นย้ำให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นสำคัญ และเตรียมพร้อมการดูแลสุขภาพของประชาชนจากอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง


 #จังหวัดเชียงใหม่ #ดูแลรักษาสุขภาพ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่