จ.เลย จัดโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ บริเวณรอบกุดป่อง

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 89

            วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904  วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบกุดป่อง

            นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โดยจังหวัดเลยได้พิจารณาให้กุดป่อง เทศบาลเมืองเลย เป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด และมอบหมายให้เทศบาลเมืองเลยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินโครงการและกิจกรรม โดยได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาคูคลอง กุดป่อง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

            จากนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ก่อนจะแยกย้ายกันทำความสะอาดรอบบริเวณกุดป่องด้วยการ เก็บขยะ กวาดใบไม้ เพื่อคืนความสะอาดและสวยงามให้กับริมน้ำกุดป่อง#จังหวัดเลย #โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เลย