อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม จิบกาแฟ แก้ไฟป่า ครั้งที่ 2

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 213

อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม จิบกาแฟ แก้ไฟป่า ครั้งที่ 2


        ที่เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดประชุมสภากาแฟ Morning Meeting จิบกาแฟ แก้ไฟป่า ครั้งที่ 2 โดยนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง มอบหมายให้นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ และนายประหยัด จักรแก้ว หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ จัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่ดูแลพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

        สำหรับการจัดงานดังกล่าวเป็นการพบปะระดมความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการร่วมพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการหารือนอกรอบ กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

        อุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้มีการเสนอแนวคิดในการกำหนดพื้นที่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ ในการควบคุมการเผาของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่า ซึ่งได้นำแนวทางเดียวกันกับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

        โดยที่ผ่านมาผลการดำเนินงานในพื้นที่ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ในการควบคุมดูแลพื้นที่ของตนเอง ไม่ให้เกิดการจุดไฟเผาป่า จนเกิดเป็นการต่อยอดให้กับชุมชน ตำบลอื่นๆ ที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ

        นอกจากนี้ในการร่วมหารือ ทุกภาคส่วนเห็นด้วยถึงแผนดังกล่าว รวมถึงเทศบาลตำบลเวียงมอก จะสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10,000 บาท มอบให้กับหมู่บ้านที่ไม่เกิดไฟป่าเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านอีกทางหนึ่งอีกด้วย

        พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงความชัดเจนของแต่ละหมู่บ้าน ต่อการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดชุดเฝ้าระวังไฟป่า 7 ชุด โดยมีตัวแทนจากทุกครัวเรือนเฝ้าระวังใน 7 วัน โดยหลังจากนี้จะได้ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เรียกประชุมพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อหามาตรการหรือข้อตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะการแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนเข้าไปในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าไปจุดไฟเผาป่าอีกทางหนึ่งด้วย

        นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ยังได้สร้างความเข้าใจถึง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 ซึ่งเป็น พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ที่จะเริ่มใช้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ ตามมาตรา 65 ในการควบคุมเขตพื้นที่หาของป่า ซึ่งขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภท และชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้ในพื้นที่ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ส่งให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาดำเนินการอนุญาตแต่ละหมู่บ้าน เก็บหาของป่าในพื้นป่าอนุรักษ์อย่างถูกกฏหมายต่อไป


#อุทยานแห่งชาติแม่วะ #จิบกาแฟ แก้ไฟป่า #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง