จังหวัดชลบุรี ทัพเรือภาค 1 น้อมเกล้าฯ ถวายสารไอโอดีนจากทะเลสู่เด็กดอย

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 187

        ทัพเรือภาค 1 ร่วมกับสมาคมประมง น้อมเกล้าฯ ถวายสารไอโอดีนจากทะเลสู่เด็กดอยให้แก่นักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารทางภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

        ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ มอบหมายให้พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในปีงบประมาณ 2563

        รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ด้วยกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสมาคมการประมง และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ดำเนินโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลฯ โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในการพระราชทานให้แก่นักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารทางภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2563 นับเป็นปีที่ 24 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้เรียนเชิญหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สมาคมการประมงจังหวัดตราด สมาคมชาวประมงร่วมใจอำเภอคลองใหญ่ สมาคมการประมงสมุทรสาคร ชมรมเรืออวนลากจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมการประมงสมุทรปราการ สมาคมการประมงสมุทรสงคราม สมาคมประมงเรือลากคู่สมุทร สงคราม สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด สมาคมการประมงคลองด่าน สมาคมประมงระยอง สมาคมอวนล้อมปลากะตัก สมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน สมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร เทศบาลเมืองหัวหิน สมาคมประมงปราณบุรี สมาคมประมงบางสะพาน องค์การสะพานปลา บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กลุ่ม บริษัทโกลว์ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน) และบริษัท มูบาดาลาปิโตรเลียม (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 

        โดยปีงบประมาณ 2562 ได้นำคณะน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง และปลาทูเค็ม ครั้งที่ 23 จำนวน 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย ปลากะตักแห้ง 6,799 กก.ปลาทูเค็ม 15,509 กก. ปลากระป๋อง 64,000 กระป๋อง น้ำปลา 15,648 ขวด กระปิ 2,640 กก. และเกลือไอโอดีน 3,138 กก. รวมมูลค่า 3,089,738 บาท โดยประกอบพิธีส่งมอบในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยปูน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 

        โดยมีหน่วยงานจากกองทัพเรือให้การสนับสนุน ประกอบด้วย ฐานทัพเรือสัตหีบ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และกรมการขนส่งทหารเรือ


 


#จังหวัดชลบุรี #ทัพเรือภาค 1#น้อมเกล้าฯ ถวายสารไอโอดีนจากทะเลสู่เด็กดอย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริชัย โสรเนตร

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี