จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่น

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 217

จังหวัดขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอหาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายสมมาตร สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น และ พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในขอนแก่น รวมทั้งภาคเอกชน พร้อมใจกันจัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอหาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่โดมเอนกประสงค์ แดน 1 เรือนจำกลางขอนแก่น 

            ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเท่าเทียมการเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งสุขภาพด้านจิตใจของผู้ต้องขัง จังหวัดขอนแก่นจึงได้รวมพลังจิตอาสาส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และภาคเอกชน แสดงความเอื้ออาทร จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 780 คน#โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย #เรือนจำกลางขอนแก่น #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น