องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขอนคลาน หลังพบเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 95

        วันนี้ (15 พ.ย.62) นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขอนคลานเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2562 หลังพบเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก แล้ว 5 ราย และได้มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขอนคลาน ร่วมทำความสะอาดห้องเรียน ของเล่น และที่นอนของเด็กนักเรียน เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูกาลระบาด

        ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขอนคลาน ได้ดำเนินการมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้าปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้าโดยการคัดกรองอาการป่วย เมื่อพบเด็กป่วยในความดูแล มีอาการน่าสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งให้มีการทำความสะอาดบ้าน ห้องเรียน ของเล่น ที่นอนรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก ซึ่งอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้า ซึม ชักเกร็ง มีอาการหรือการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางให้รีบพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ
#ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขอนคลาน #จังหวัดสตูล #พบเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.สตูล