กรมชลประทาน เร่งติดตามโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) อำเภอหัวไทร ลดความเดือดร้อนต่อประชาชน

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 135

กรมชลประทาน เร่งติดตามโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) อำเภอหัวไทร ลดความเดือดร้อนต่อประชาชน


นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการล่าช้าทำให้ราชการเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยระบุว่า โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 แต่เกิดปัญหาจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า จนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เบื้องต้นได้สั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรอื่น เพื่อทดแทนทางที่ชำรุดไปพลางก่อน ซึ่งเส้นทางทดแทนคือ ถนนสายบ้านรากชายและถนนสายวัดบางตะพาน โดยได้เร่งถมดินหลังท่อที่ดำเนินการเทคอนกรีตเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเชื่อมต่อถนนสายบ้านรากชายและถนนสายวัดบางตะพาน ให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ตามปกติ รวมทั้งนำไม้สนมาดำเนินการปักขอบตลิ่งเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินบริเวณริมตลิ่ง ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นบางส่วนแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งซ่อมแซมถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จ เชื่อมกับทางสายหลักให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกไปก่อน ส่วนแนวท่อประปาที่ชำรุดจากการก่อสร้างได้ซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้แล้ว เมื่อก่อสร้างคลองระบายน้ำเสร็จ จะดำเนินการปรับแนวท่อประปาให้อยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิม พร้อมกันนี้ หลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบประปา และอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง ให้กลับสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย