พ่อเมืองสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง สองปีซ้อน

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 335

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง สองปีซ้อน

          ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลสำเภาทอง ประจำปี 2562 ซึ่งหอการค้าไทยจะมอบรางวัลดังกล่าวในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง และจะมีพิธีมอบรางวัลสำเภาทอง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-11.45 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

          สำหรับรางวัลสำเภาทอง หอการค้าไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัลแด่ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน

          โดยหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด จะนำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลสำเภาทอง ประจำปี 2562

          ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลสำเภาทองครั้งแรกในปี 2561 และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนแรกที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว#พ่อเมืองสุราษฎร์ธานี #รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี