จ.นราธิวาส เดินหน้ารณรงค์ตามมาตรการงดใช้ถุงพลาสติก

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 357

จังหวัดนราธิวาส เดินหน้ารณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในการเตรียมพร้อมตามมาตรการงดใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

            วันนี้ (15 พ.ย.62) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ที่มีเป้าหมายคือลดและเลิก ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastic) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก และ ครม.ได้มีมติเห็นชอบ กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 43 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

            ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ได้เดินหน้ารณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการงดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งภาพรวมในพื้นที่ประชาชนมีความตื่นตัวหันมาใช้ถุงผ้า ไปร้านค้าก็นำถุงผ้าใส่สินค้าที่เลือกซื้อกลับไป ไปโรงพยาบาลก็นำถุงผ้าไปใส่ยา ขณะที่หลายส่วนราชการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหันมาใช้ปิ่นโต กล่องข้าว และแก้วน้ำส่วนตัว แทนการใช้พลาสติกบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยลดปริมาณขยะ รวมถึงมีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 

            นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินมาตรการงดใช้ถุงพลาสติก ยังสอดรับกับนโยบาย 7 วาระ นราน่าอยู่...อย่างยั่งยืน ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในวาระที่ 2 นรา...สะอาด ที่ต้องการสร้างวินัยรักษ์สะอาด การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย


#มาตรการงดใช้ถุงพลาสติก #Roadmapการจัดการขยะพลาสติก#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส