หม่อนไหมขอนแก่น รับนโยบายกรมหม่อนไหมเพิ่มปริมาณการผลิต ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สอดรับ “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่”

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 369

หม่อนไหมขอนแก่น รับนโยบายกรมหม่อนไหมเพิ่มปริมาณการผลิต ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สอดรับ “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่”

            นายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านมาตรฐาน ลงพื้นที่ตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และติดดวงตราผ้าไหมที่ผ่านการตรวจรับรองแล้ว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม ตรวจประเมินสถานที่และกระบวนการผลิต เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน เพื่อขอการรับรองในเกษตรกรรายใหม่ 

            สำหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีผ้าที่ได้รับการตรวจประเมิน กว่า 500 เมตร พื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ กลุ่มคุ้มสุขโข และร้านค้าถนนสายไหม อำเภอชนบท กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสวนกล้วย อำเภอภูเวียง และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสวนสวรรค์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยแต่ละกลุ่มได้ให้ความสนใจและมีความพึงพอใจในการบริการและให้การรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานเป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาสินค้าของกลุ่มให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยกระดับและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป#หม่อนไหมขอนแก่น #กรมหม่อนไหม #ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน #เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)