จ.มุกดาหาร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 145

            วานนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น.  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 เพื่ออนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 35 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,249,360 บาท ประเภทโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เช่น โครงการเลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เพาะเห็ด จักรสานเส้นพลาสติก ทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง เพาะพันธุ์กล้าไม้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 14,000,000 บาท

            โดยมีนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร#จังหวัดมุกดาหาร #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิพัฒน์ เพชรสังหาร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร